Chính thức miễn đăng kiểm lần đầu với ôtô mới, kéo dài chu kỳ kiểm định xe cũ

Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo đó, chính thức miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng và điều chỉnh chu kỳ đăng kiểm đối với một số loại xe cơ giới.
Xe ôtô cũ chính thức được kéo dài thời gian đăng kiểm. Ảnh: Khánh Linh.
Xe ôtô cũ chính thức được kéo dài thời gian đăng kiểm. Ảnh: Khánh Linh.