Trường hợp nào xe ô tô được trả lại phí hoặc bù trừ phí sử dụng đường bộ đã nộp?

Xin cho tôi hỏi khi nào xe ô tô sẽ được trả lại phí hoặc bù trừ phí sử dụng đường bộ đã nộp? – Độc giả Hoàng Oanh

1. Trường hợp nào xe ô tô không chịu phí sử dụng đường bộ?

Trường hợp nào xe ô tô được trả lại phí hoặc bù trừ phí sử dụng đường bộ đã nộp?
Trường hợp nào xe ô tô được trả lại phí hoặc bù trừ phí sử dụng đường bộ đã nộp? (Ảnh: Sưu tầm)

Xe ô tô không chịu phí sử dụng đường bộ trong các trường hợp sau:

(i) Bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai.

(ii) Bị tịch thu hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

(iii) Bị tai nạn đến mức không thể tiếp tục lưu hành phải sửa chữa từ 30 ngày trở lên.

(iv) Xe kinh doanh vận tải thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên.

(v) Xe ô tô của doanh nghiệp không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ (chỉ được cấp Giấy chứng nhận kiểm định và không cấp Tem kiểm định theo quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ Giao thông vận tải), chỉ sử dụng trong phạm vi Trung tâm sát hạch lái xe, nhà ga, cảng, khu khai thác khoáng sản, nông, lâm, ngư nghiệp, công trường xây dựng (giao thông, thủy lợi, năng lượng).

(vi) Xe ô tô đăng ký, đăng kiểm tại Việt Nam nhưng hoạt động tại nước ngoài liên tục từ 30 ngày trở lên.

(vii) Xe ô tô bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên.

(Khoản 2 Điều 2 Thông tư 70/2021/TT-BTC)

2. Trường hợp nào được trả lại phí hoặc bù trừ phí sử dụng đường bộ đã nộp?

Trả lại phí hoặc bù trừ phí sử dụng đường bộ đã nộp trong các trường hợp sau:

– Đối với xe ô tô quy định tại (i), (ii), (iii) mục 1 nếu đã nộp phí thì chủ phương tiện được trả lại phí đã nộp hoặc được bù trừ vào số phí phải nộp của kỳ sau.

– Đối với xe kinh doanh vận tải thuộc doanh nghiệp kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên.

– Đối với xe ô tô quy định tại (v) mục 1 các doanh nghiệp lập hồ sơ gửi Sở Giao thông vận tải nếu đủ điều kiện thì Sở Giao thông vận tải xem xét trả lại phí hoặc bù trừ phí sử dụng đường bộ theo quy định.

– Đối với xe ô tô quy định tại (vi) mục 1 có các giấy tờ xuất cảnh, nhập cảnh của cấp có thẩm quyền nếu thời gian hoạt động ở nước ngoài từ 30 ngày trở lên thì chủ phương tiện không phải chịu phí cho thời gian này.

– Đối với xe ô tô quy định tại (vii) mục 2 chủ phương tiện phải xuất trình đơn trình báo về việc mất tài sản có xác nhận của cơ quan công an. Trường hợp xe đã được nộp phí cho thời gian bị mất từ 30 ngày trở lên thì đơn vị đăng kiểm sẽ tính trả lại (hoặc bù trừ số phí phải nộp của kỳ tiếp theo nếu tìm lại được phương tiện).

(Điều 9 Thông tư 70/2021/TT-BTC)

3. Đối tượng nào chịu phí sử dụng đường bộ?

Theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 70/2021/TT-BTC quy định các đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký, kiểm định để lưu hành (có giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe, có giấy chứng nhận kiểm định), bao gồm: Xe ô tô, xe đầu kéo và các loại xe tương tự (sau đây gọi chung là ô tô).